Skip to content

بازداشت دو تن از اعضای هیئتی مدیرە اتحادییەی آزاد کارگران ایران توسط مقامات قزایی
سه شنبه, 29 بهمن 1392 ساعت 08:49

روز چهارشنبە مورخ ١١ بهمن ماه ١٣٩٠، صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط مقامات قضایی واداره زندانهای جمهورس اسلامی در شهرسنندج بازداشت و همان شب بە زندان منتقل گردید.

صدیق کریمی در طی سالهای گذشته بطور مکرر توسط نیروهای امنیتی و قضایی رژیم اسلامی به اتهام فعالیتهای اجتماعی و کارگری بازداشت ، شکنجه وزندانی شده است. دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در کردستان در سال ٨٦ صدیق کریمی و ١٢ فعال کارگری دیگر را به اتهام شرکت در مراسم علنی اول مه درشهر سنندج بازداشت کردند. صدیق کریمی پس از دو ماه  بازداشت  با قید وثیقه از زندان شد. دادگاه انقلاب شهر سنندج برای صدیق کریمی ٦ ماه حبس صادر کرد.

حکم پس از پیگیری و اعتراض سرانجام توسط رییس قوه قضاییه لغو گردید. در اوایل سال جاری مقامات امنیتی و قضایی به منظور فشار آوردن بر فعالین کارگری حکم قبلی را دوباره به اجرا گذاشتند.

روز ٢٦ دیماه ١٣٩٠ شیث امانی کارگر سابق کارخانه نساجی کردستان و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط دادگاه انقلاب شهر سنندج روانه زندان شد. شیث امانی به اتهام شرکت در مراسم علنی اول مه روز جهانی کارگر در سال ٨٦ بازداشت گردید. وی درآن موقع با سپری کردن چند ماه زندان با قید وثیقه آزاد گردید. پس از محاکمه توسط دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شد. حکم صادره بعد از اعتراضات گسترده توسط رییس قوه قضاییه لغو شد. اما مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب فعالین کارگری دوباره دستور به اجرای حکم دادند.
لازم به یاد آوری است که نیروهای امنیتی وانتظامی در دی ماه گذشته مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحایه آزاد کارگران را بازداشت و برای آنها پرونده سازی کرده اند. درهمین رابطه این دو فعال کارگری برای محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شده اند.  
تهدید، پرونده سازی، بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری توسط جمهوری اسلامی به منظورارعاب کارگران ومردم آزادیخواه انجام می پذیرد.

 
Share on facebook